logo Hoedt

  

06-83662217 telefoon

info@hoedthondentraining.nl email


Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina www.hoedthondentraining.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Hoedt Hondentraining aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Hoedt Hondentraining of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hoedt Hondentraining. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Hoedt Hondentraining.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Hoedt Hondentraining verstrekt, worden opgenomen in de database van Hoedt Hondentraining. Deze gegevens worden door Hoedt Hondentraining gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de site van Hoedt Hondentraining valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving

Alle rechten voorbehouden.

Spaarndam, 28 januari 2022